+31 653 377 944 info@melisgs.nl

  Algemene informatie AVG en GDPR

  door 16 mei 2018

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

  Wat verandert er?

  1. Privacywetgeving per land/lidstaat vervalt en Europese privacywetgeving wordt actief
  2. Privacyrechten worden versterkt en uitgebreid
  3. Bedrijven en organisaties dragen meer verantwoordelijkheden

  In essentie is de GDPR een goede verordening. De hele regeling is bedoeld om Europese burgers meer zekerheid te geven over de veilige opslag van hun persoonsgegevens en de bedrijven die dergelijke gegevens verzamelen, dienen aan strikte eisen te voldoen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in de rolverdeling tussen degene die persoonsgegevens verzamelt en derden die toegang hebben tot de data, de GDPR noemt die processors (bewerkers). Ongeoorloofde uitwisseling van persoonsgegevens wordt daarmee voorkomen en het maatschappelijk belang van privacy wordt centraal gesteld.

  Geld het ook voor kleine ondernemers en zelfstandigen?

  Ja, de nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Zoals onder andere ook het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten.

  Wat merken Melis GS klanten hiervan?

  Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Bij Melis GS verandert er in essentie niets. We werken al meerder jaren volgens de correcte privacy regelgeving aangezien wij veiligheid een absolute voorwaarde vinden van een moderne en professionele hosting partij. Gegevens zijn bij ons veilig, worden enkel gebruikt voor onze dienstverlening en wij voldoen aan alle voorwaarden als het gaat om wetgeving, privacy en ook meldplicht.

  Verwerkersoveenkomst

  De verwerkerversovereenkomst is een overeenkomst die volledig over de wetgeving en regelgeving om het verwerken van persoonsgegevens gaat. 

  We bieden zowel onze klanten een verwerkersovereenkomst die volledig voldoet aan de nieuwe wetten en eisen op het gebied van GDPR, AVG en privacy.

  Is een verwerkersovereenkomst verplicht?

  Als een verantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, is altijd een verwerkersovereenkomst tussen beide verplicht. Steeds wanneer een verantwoordelijke het verwerken van persoonsgegevens ‘uitbesteedt’, is een schriftelijke overeenkomst vereist. Besef dat er al gauw sprake is van ‘verwerken’ van persoonsgegevens: het inzien van de gegevens door een externe helpdesk is al een verwerking.

  De Melis GS Verwerkers­overeenkomst

  Deze verwerkersovereenkomst betreft een additionele overeenkomst die samen met de algemene voorwaarden actief is. Deze sluit aan bij alle diensten die wij leveren. Je kunt het vergelijken met een Service Level Agreement (SLA), echter met een focus op gegevensbeheer en privacy.

  Basis verwerkersovereenkomst (kosteloos). Deze versie kun je hier zelf invullen en ondertekenen. Vervolgens kun je een door ons ondertekende versie, voorzien van jouw gegevens, direct downloaden. Het voldoet volledig aan alle GDPR vereisten en aansprakelijkheid is gelimiteerd. De overeenkomst zelf is kosteloos en met een ondertekende versie voldoe je als bedrijf betreft de verwerkersovereenkomst volledig aan de nieuwe wetgeving.

  Pin It on Pinterest

  Share This